HP LaserJet 3030 All in One Printer - các trục trặc về xử lý phương tiện in

background image

các trục trặc về xử lý phương tiện in

Dùng thông tin trong bảng này để giải quyết những trở ngại liên quan đến việc kẹt phương

tiện in.

Thận trọng

Quý vị chỉ nên dùng tay để lấy đi các phương tiện in bị kẹt. Dùng những vật dụng khác có

thể làm hư các phần bên trong.

Cause

Solution

Các phương tiện in bị kẹt trên đường đi của

giấy trong thiết bị.

(HP LaserJet 3015 thiết bị đa năng tất cả trong

một và HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất

cả trong một) Đẩy chốt mở cửa của hộp mực in,

kế đó mở nắp trên. Nắm lấy chỗ cầm của hộp

mực in. Lấy hộp mực in ra và để nó riêng một

bên. (Không nên để nó trước ánh sáng lâu hơn

thời gian cần. Để hộp mực in trong bao giấy hay

bất cứ đồ đựng đục nào cho đến khi quý vị gắn

nó lại trong thiết bị.) Dùng cả hai tay, nắm lấy

cạnh của phương tiện in mà quý vị thấy rõ nhất

(kể cả phần giữa), kế đó cẩn thận kéo nó ra khỏi

thiết bị. Sau khi quý vị lấy phương tiện in bị kẹt

ra, gắn lại hộp mực in, kế đó đậy lại nắp trên.

Quý vị có thể phải khởi động lại thiết bị sau khi

lấy đi phương tiện in bị kẹt.
(HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong

một) Mở cửa của hộp mực in và cửa xuất thông

suốt. Xoay cần nhả áp suất màu xanh lá cây ở

phía sau thiết bị, phía dưới. Nếu quý vị có thể

lấy phương tiện in từ phía trước của máy mà

không cần tháo hộp mực in, hãy thực hiện việc

này. Nếu không, tháo hộp mực in, kế đó nắm

lấy cạnh của phương tiện in mà quý vị thấy rõ

nhất (kể cả phần giữa), và cẩn thận kéo nó ra

khỏi thiết bị. Gắn trở lại hộp mực in, kế đó đóng

cửa hộp mực in và của xuất thông suốt. Quý vị

có thể phải khởi động lại thiết bị sau khi lấy đi

phương tiện in bị kẹt.

Hình

Phải biết chắc là phương tiện in đáp ứng các

đặc điểm về phương tiện in của HP. Xem Hướng

dẫn về Phương tiện In cho Gia đình Máy in HP

LaserJet tại trang web sau đây: http://www.hp.

com/support/ljpaperguide.

88

Chapter 5 Chapter Xử lý Trục trặc

VIWW

background image

Cause

Solution

Phương tiện in kẹt trong máy nạp tài liệu tự

động (ADF) của khay nạp.

(HP LaserJet 3015 thiết bị đa năng tất cả trong

một) Dùng cả hai tay, kéo cửa bảng điều khiển

vế phía quý vị. Tháo bất cứ phương tiện in nào

bị kẹt. Phải biết chắc là tất cả những miếng của

phương tiện bị kẹt đều được lấy ra hết, kế đó

đóng cửa bảng điều khiển.
(HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong

một và HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất

cả trong một) Tháo máy nạp tự động tài liệu

(ADF) tại khay nạp và mở nắp của ADF. Dùng

cả hai tay nâng hai tay cầm của phần làm sạch

chỗ kẹt cho đến khi phần này mở ra. Xoay và

nâng phần làm sạch, rồi để nó ra một bên. Nâng

và giữ cần màu xanh lá cây, kế đó xoay phần

gắp cho đến khi nó mở ra. Lấy tờ giấy bị kẹt ra

một cách nhẹ nhàng, cố đừng làm cho nó rách.

Nếu cảm thấy có phần nào cản trở, qua bước kế

tiếp. Mở nắp máy quét dạng phẳng và nhẹ

nhàng kéo phương tiện in bằng cách dùng cả

hai tay. Đóng nắp máy quét dạng phẳng kế đó

hạ thấp cần màu xanh lá cây trên máy nạp tự

động tài liệu (ADF). Gắn lại phần làm sạch bằng

cách đẩy về phía dưới hai thước cho đến khi

chúng úp với nhau đúng chỗ. Gắn cẩn thận

phần làm sạch , bởi vì những lần kẹt trong tương

lai có thể xảy ra nếu phần làm sạch không được

gắn lại đúng cách.

In bị không ngay hay lệch đi vì khay nạp phương

tiện in quá đầy.

Lấy bớt một số phương tiện in khỏi khay nạp.

In không ngay/bị lệch đi vì phần hướng dẫn

phương tiện in được định vị sai, gẫy hay thất lạc.

Kiểm để điều chỉnh lại các hướng dẫn sao cho

không ép giấy quá chặt hay quá lỏng lẻo. Kiểm

lại các hướng dẫn bị gẫy hay thất lạc và thay

mới nếu cần.

In không ngay/bị lệch vì trọng lượng hay chất

lượng bề mặt của phương tiện in không đúng với

tiêu chuẩn kỹ thuật của HP.

Phải bảo đảm là phương tiện in theo đúng tiêu

chuẩn kỹ thuật của HP. Xem Hướng dẫn về

Phương tiện In cho Gia đình Máy in HP LaserJet

tại trang web sau đây: http://www.hp.com/

support/ljpaperguide.

Thiết bị in những trang cong hay nhăn vì nhiệt

tạo ra trong quá trình in lade.

Giấy bị cong có khuynh hướng chùng đi khi giấy

nguội trong thời gian nằm trên mặt phẳng. Phải

biết chắc là phương tiện in theo đúng tiêu chuẩn

kỹ thuật của HP. Xem Hướng dẫn về Phương

tiện In cho Gia đình Máy in HP LaserJet tại

trang web sau đây: http://www.hp.com/support/

ljpaperguide.

Thiết bị in những trang cong hay nhăn khi dùng

hộc xuất.

Mở cửa xuất thông suốt ở phía sau của máy in

và dùng lối chuyền giấy này. Thay đổi kiểu fuser

về ngầm định hay về kiểu giấy khác.

Thiết bị in những trang cong hay nhăn bởi vì

phương tiện in không được tồn trữ thích nghi.

Khi có thể, tồn trữ phương tiện in trong những

gói giấy bọc kín để ở nhiệt độ phòng.

Thiết bị in những trang cong hay nhăn bởi vì

phương tiện in đã được để trong khay nạp quá

lâu.

Lật ngược chồng phương tiện in trong khay hay

xoay phương tiện in 180 độ trong khay đựng

giấy.

VIWW

các trục trặc về xử lý phương tiện in

89

Tiế

ng

Vi

ệt