HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi định vị ngầm định cho kích cỡ của kính

background image

Thay đổi định vị ngầm định cho kích cỡ của kính

Hình

Đặc điểm này không có với HP LaserJet 3015 thiết bị đa năng tất cả trong một.

Định vị này xác định kích cỡ nào của giấy máy quét dạng phẳng sẽ quét ảnh khi quý vị gởi

fax từ máy quét. Ngầm định do xưởng ấn định tùy theo vùng/quốc gia tại đó quý vị mua thiết

bị.