HP LaserJet 3030 All in One Printer - Quay theo lối thủ công với máy nạp tự động tài liệu (ADF)

background image

Quay theo lối thủ công với máy nạp tự động tài liệu (ADF)

1. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) của khay nhập hay vào máy quét dạng

phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet

3380 thiết bị đa năng tất cả trong một).

2. Ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

.

3. Bắt đầu quay số. Thiết bị quay số mỗi khi quý vị ấn từng con số. Việc này cho phép quý

vị chờ cho những lúc ngừng, các âm quay lại (dial tones), âm truy cập quốc tế

(international access tones), hay âm chấp thuận dùng thẻ gọi, trước khi tiếp tục quay số.