HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax từ phần mềm (Windows 98, ME, 2000, hay XP)

background image

Gởi fax từ phần mềm (Windows 98, ME, 2000, hay XP)

Thủ tục để gởi fax thay đổi tùy theo chi tiết kỹ thuật của quý vị. Những bước tiêu biểu nhất

gồm có.
1. Kích Start, kích Programs, kế đó kích hp LaserJet all-in-one Fax. Phần mềm về fax

hiện ra trên màn hình.

2. Nhập số fax của một hay nhiều người nhận fax.
3. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) trên khay nạp.
4. Kể cả trang bìa. (Bước này được tùy chọn.)
5. Kích Send Now, hay kích Send Later và chọn ngày và thời điểm.

Hình

Quý vị cũng có thể gởi fax từ Toolbox bằng cách lướt qua phần Fax Tasks và kích nút Fax

Send.