HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax cho một người nhận

background image

Gởi fax cho một người nhận

1. Quay số fax bằng cách dùng một trong những phương pháp sau đây:

Dùng các nút chữ-số trên bảng điều khiển của thiết bị để quay số.
Nếu số fax quý vị muốn gọi đã được thế bằng một phím (số), hãy ấn phím đó.
Nếu số fax quý vị muốn gọi có số để gọi nhanh, ấn

DANH BẠ

, rồi dùng các nút chữ-số để

nhập số gọi nhanh, kế đó ấn

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Hình

Khi quay số bằng cách dùng các nút chữ-số, nhớ thêm các chỗ ngừng hay số phụ cần phải

có cho cuộc gọi như số vùng, mã vào hệ (access code) cho số bên ngoài hệ thống PBX

(thường là số 9), hay một tiền tố (prefix) cho cuộc gọi đường xa. Để có thêm thông tin, xem

Dùng các chữ (ký tự) để quay số

.

2. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) của khay nhập hay vào máy quét dạng

phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet

3380 thiết bị đa năng tất cả trong một).
Nếu quý vị quét ảnh từ máy quét dạng phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa

năng tất cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một), chọn

YES khi Send from glass? 1=Yes 2=No hiện ra, kế đó ấn

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

.

Khi trang fax cuối cùng ra khỏi thiết bị, quý vị có thể bắt đầu gởi một fax khác, hay sao y,

hay quét ảnh.
Để gởi fax cho một số fax dùng thường, quý vị có thể chỉ định nó bằng một nút gọi duy nhất

hay bằng một nút gọi nhanh. Xem

Lập trình cách nhập quay số nhanh và các phím chỉ cần

ấn một lần

Lập trình cách nhập để quay số cho nhóm

. Nếu quý vị có sẵn những quyển

sách điện thoại điện tử, quý vị có thể dùng chúng để chọn người nhận. Những quyển sách

điện thoại điện tử được thực hiện bằng cách dùng phần mềm của đệ tam nhân.

24

Chapter 2 Chapter Fax (căn bản)

VIWW