HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax bằng cách dùng số gọi cho nhóm

background image

Gởi fax bằng cách dùng số gọi cho nhóm

1. Nạp tài liệu vào máy đọc tài liệu tự động (ADF) của khay nhập hay vào máy quét dạng

phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất cả trong một hay HP LaserJet

3380 thiết bị đa năng tất cả trong một).

2. Quay số fax bằng cách dùng một trong những phương pháp sau đây:

Ấn phím-duy nhất đã được chỉ định cho nhóm.
Ấn nút

DANH BẠ

, ấn số đã được chỉ định cho nhóm, rồi ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

.

Nếu quý vị quét ảnh từ máy quét dạng phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa

năng tất cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một),

chọnYES khi Send from glass? 1=Yes 2=No hiện ra, hãy ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

Thiết bị quét ảnh tài liệu, lưu vào bộ nhớ và gởi fax đến từng số fax chỉ định. Nếu một

số trong nhóm đang bận hay không trả lời, thiết bị sẽ quay lại số đó dựa theo định vị

quay lại của thiết bị. Nếu tất cả các lần quay lại đều thất bại, thiết bị cập nhật sổ ghi

hoạt động của máy fax và tiếp tục với số kế tiếp trong nhóm.

Hình

Đặc điểm sổ ghi hoạt động của máy fax không được phần mềm hỗ trợ trong Microsoft

Windows 95 hay Windows NT, nhưng quý vị có thể in sổ ghi hoạt động của máy fax bằng

cách dùng bảng điều khiển. Để được hướng dẫn, xem

In sổ ghi sinh hoạt của fax

.

VIWW

Gởi fax

25

Tiế

ng

Vi

ệt