HP LaserJet 3030 All in One Printer - Quý vị có dùng thiết bị chống tăng vọt?

background image

Quý vị có dùng thiết bị chống tăng vọt?

Đây là thiết bị gắn giữa ổ cắm điện trên tường và thiết bị để bảo vệ thiết bị ngừa điện năng

truyền đi trong đường điện thoại. Những thiết bị này có thể tạo nhiều trở ngại cho việc

truyền fax vì chúng làm giảm phẩm chất của tín hiệu điện thoại. Nếu quý vị có trở ngại trong

việc gởi và nhận fax và đang xử dụng một trong những thiết bị này, hãy nối trực tiếp thiết bị

với ổ cắm điện thoại để xác định xem có phải trở ngại gây ra bởi thiết bị chống tăng vọt

không.