HP LaserJet 3030 All in One Printer - Gởi fax bằng cách quay số từ máy điện thoại

background image

Gởi fax bằng cách quay số từ máy điện thoại

Hình

Máy điện thoại phải được nối với cổng "điện thoại" (cổng có ghi dấu biểu tượng của máy

điện thoại).

1. Nạp tài liệu vào máy nạp tài liệu tự động (ADF) trên khay nạp.

Hình

Quý vị không thể dùng máy quét dạng phẳng (chỉ cho HP LaserJet 3030 thiết bị đa năng tất

cả trong một hay HP LaserJet 3380 thiết bị đa năng tất cả trong một) khi gởi fax bằng cách

quay số từ máy điện thoại.

2. Lấy ống nghe điện thoại của máy điện thoại đang được nối với cùng đường dây với thiết

bị. Quay số fax bằng cách dùng bàn phím nhỏ của máy điện thoại.

3. Khi người nhận trả lời, bảo người đó khởi động máy fax của họ.
4. Khi quý vị nghe âm của fax, ấn nút

BẢN FAX

/

GỞI

, đợi cho đến khi Connecting hiện ra trên

khung hiển thị của bảng điều khiển, kế đó cúp điện thoại.

VIWW

Gởi fax bằng cách quay số từ một máy điện thoại

55

Tiế

ng

Vi

ệt