HP LaserJet 3030 All in One Printer - Thay đổi những định vị về âm lượng

background image

Thay đổi những định vị về âm lượng

Điều khiển âm lượng của tiếng fax từ bảng điều khiển của thiết bị. Quý vị có thể thực hiện

những thay đổi cho những tiếng sau đây:

Tiếng fax liên quan đến fax gởi đến và fax gởi đi

Tiếng chuông reo cho fax gởi đến

Ngầm định do xưởng định sẵn cho âm lượng của tiếng fax là Soft. Để có thông tin tổng quát

về những định vị cho điều khiển âm lượng, hãy xem Hướng dẫn Người dùng, phần điện tử.