HP LaserJet 3030 All in One Printer - Chuyển phần định vị “receive-to-PC” sang thể “đóng” từ bảng điều khiển

background image

Chuyển phần định vị “receive-to-PC” sang thể “đóng” từ bảng

điều khiển

1. Ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

2. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Fax functions, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

.

3. Dùng nút

<

hay nút

>

để chọn Stop Recv to PC, kế đó ấn nút

DANH MỤC

/

NHẬP

để xác

nhận sự lựa chọn của quý vị.
Sau khi quý vị chọn định vị Stop Recv to PC, bất cứ fax nào còn ở trong bộ nhớ đều

được in.

Hình

Quý vị không thể dùng đặc điểm “receive-to-PC” nếu quý vị đang dùng phần mềm

Macintosh, Windows 95, or Windows NT.

38

Chapter 2 Chapter Fax (căn bản)

VIWW