HP LaserJet 3030 All in One Printer - Yazıcı sürücüleri

background image

Yazıcı sürücüleri

Aygıt yazılımını yüklerken aşağıdaki yazıcı sürücülerinden birini seçtiniz:

PCL 6 sürücüsü (varsayılan sürücü): Aygıt özelliklerinden tam yararlanmak için PCL 6
sürücüsünü kullanın. Önceki yazıcı denetim dili (PCL) sürücüleri veya önceki yazıcılarla
geriye dönük uyumluluk gerekmedikçe, PCL 6 sürücüsü önerilir.

PCL 5e sürücüsü: Baskı sonuçlarının önceki HP LaserJet yazıcılarının baskılarıyla tutarlı
görünmesi gerekiyorsa PCL 5e sürücüsünü kullanın. Bu sürücüde belirli özellikler (FastRes
1200 ve 300 dpi) kullanılamaz. (Bu aygıtla verilen PCL 5e sürücüsünü önceki yazıcılarla
kullanmayın.)

PS sürücüsü: PS gereklilikleriyle uyum sağlamak için PostScript® (PS) sürücüsünü
kullanın. Bu sürücüyle belirli özellikler (elle çift yönlü yazdırma, kitapçık yazdırma, filigran ve
yaprak başına dörtten fazla sayfa yazdırma) kullanılamaz.

Not

Seçtiğiniz sürücüye bağlı olarak aygıt otomatik olarak PS öykünmesi ve PCL yazıcı dilleri
arasında geçiş yapar. PS öykünmesi, Adobe® PostScript Düzey 2'ye öykünür. Yazıcı
sürücünüze erişim hakkında bilgi için bkz: