HP LaserJet 3030 All in One Printer - Kitapçıkları yazdırmak için

background image

Kitapçıkları yazdırmak için

1.

Yazdırılacak ortamı ortam giriş tepsisine yükleyin.

2.

Yazılım programında, aygıt özelliklerini (yazıcı sürücüsü) açın. Yönergeler için bkz:

Bir

yazdırma işinde ayarları değiştirmek için (Windows)

veya

Bir yazdırma işinde ayarları

değiştirmek için (Macintosh)

.

3.

Bitiriş sekmesinde (bazı Macintosh sürücülerinde Paper Type/Quality (Kağıt Türü/
Kalite) sekmesi), Her İki Yüze Yazdır’ı seçin.

Not

Her İki Yüze Yazdır seçeneği soluksa veya yoksa, aygıt özelliklerini (yazıcı sürücüsü) açın.
Yönergeler için bkz:

Tüm programlardaki varsayılan ayarları değiştirmek için (Windows)

veya

Tüm programlardaki varsayılan ayarları değiştirmek için (Macintosh)

. Aygıt Ayarları

veya Yapılandır sekmesinde, elle çift yönlü yazdırmayı sağlayan seçeneği seçin ve
ardından Tamam’ı tıklatın. 2. ve 3. adımları yineleyin.

Aygıt özelliklerinin tümü, yazıcı sürücülerinin veya işletim sistemlerinin tümünde
kullanılamayabilir. Sürücü ile kullanılabilen özellikler hakkında bilgi için aygıt özellikleri
(sürücü) çevrimiçi Yardım'a bakın.

4.

Yaprak başına sayfa sayısını ikiye ayarlayın. Uygun bağlama seçeneğini belirleyin ve
Tamam’ı tıklatın.

5.

Kitapçığı yazdırın.

6.

Birinci yüzü yazdırıldıktan sonra, giriş tepsisinden kalan kağıdı alın ve kitapçık işiniz
tamamlanana kadar bir kenara koyun.

TRWW

Kitapçıkları yazdırma

45

background image

7.

Basılı sayfaları toplayın, basılı yüzü aşağı bakacak şekilde çevirin ve ortam destesini
düzeltin.

8.

Sayfaları birinci yüzünden tekrar giriş tepsisine yerleştirin. Birinci yüzü, önce üst kenarı
aygıta girecek şekilde aşağı bakmalıdır.

9.

Tamam’ı (bilgisayar ekranında) tıklatın ve ardından ikinci yüzün yazdırılmasını bekleyin.

10. Sayfaları katlayın ve zımbalayın.

46

Bölüm 3 Yazdırma

TRWW