HP LaserJet 3030 All in One Printer - Readiris OCR yazılımına tarama

background image

Readiris OCR yazılımına tarama

1.

Orijinalleri, taranacak yüzü yukarı bakacak şekilde otomatik belge besleyici (ADF) giriş
tepsisine yükleyin. Ortam kılavuzlarını orijinalleri yerinde tutacak şekilde ayarlayın.

VEYA

Düz yataklı tarayıcının kapağını kaldırın ve orijinali, taranacak yüzü aşağıya ve belgenin
sol üst köşesi camın sağ alt köşesine gelecek şekilde yükleyin. Kapağı yavaşça kapatın.

2.

Bilgisayarda, Başlat’ı tıklatın, Hewlett-Packard’ı seçin, hp LaserJet 3030 veya
hp LaserJet 3020’yi seçin ve ardından Tara’yı seçin.

VEYA

Aygıttaki

TARAMAYı BAŞLAT

düğmesine basın. HP LaserJet Tarama yazılımı bilgisayarda

açılır. Aygıt bir ağa bağlıyken HP LaserJet Tarama yazılımını başlatmak için

TARAMAYı

BAŞLAT

düğmesinin kullanılması desteklenmez. (Yalnızca doğrudan bağlantı.)

3.

HP LaserJet Tarama iletişim kutusunda, Readiris OCR yazılımına gönder’i seçin.

4.

Tara’yı tıklatın.

Not

Aygıtın Readiris OCR programına tarayabilmesi için bilgisayarda Readiris yazılımının yüklü
olması gerekir. Aygıtla birlikte verilen yazılım CD-ROM’u Readiris OCR yazılımını içerir.

72

Bölüm 5 Tarama

TRWW