HP LaserJet 3030 All in One Printer - Klasöre tarama

background image

Klasöre tarama

Aygıt kontrol panelindeki

TARAMA YERI

düğmesini kullanarak klasöre taramak için aşağıdaki

yordamları kullanın.

TRWW

Aygıt kontrol panelinden tarama yapma (Windows)

67

background image

Not

Windows’ta bu özelliği kullanmak için, önce Tarama... sekmesinde bir klasör belirlemeniz
gerekir. Bkz:

Aygıtın Tarama yeri düğmesini programlama

.

1.

Orijinalleri, yazdırılacak yüzü yukarıda ve belgenin üst kısmı ileride olacak şekilde
otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yükleyin ve ortam kılavuzlarını ayarlayın.

VEYA

Düz yataklı tarayıcının kapağını kaldırın ve orijinali, taranacak yüzü aşağıya ve belgenin
sol üst köşesini camın sağ alt köşesinde bulunacak şekilde yükleyin. Kapağı yavaşça
kapatın.

2.

Aygıt kontrol panelindeki

TARAMA YERI

düğmesine basın.

3.

Bir klasör seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın.

4.

TARAMAYı BAŞLAT

veya

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın. Belge dosyaya taranır ve ardından 3.

adımda seçtiğiniz klasöre kaydedilir.

68

Bölüm 5 Tarama

TRWW