HP LaserJet 3030 All in One Printer - Aygıt, ortam giriş tepsisinden ortamı çekmiyor

background image

Aygıt, ortam giriş tepsisinden ortamı çekmiyor

Aygıt elle besleme modunda mı?

Aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

Aygıt kontrol paneli ekranında Elle besleme ifadesi görüntüleniyorsa, işi yazdırmak için

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

Aygıtın elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.

Kağıt alma silindiri kirli veya hasarlı mı?

Bulunduğunuz yerdeki HP yetkili servisine başvurun. Yönergeler için, bkz:

Servis ve destek

.