HP LaserJet 3030 All in One Printer - Varsayılan kopya harmanlama ayarını değiştirme

background image

Varsayılan kopya harmanlama ayarını değiştirme

1.

Aygıt kontrol panelinde

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

2.

Kopya ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

3.

Vars.harmanlama öğesini seçmek için

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

4.

Açık veya Kapalı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın.

5.

Seçiminizi kaydetmek için

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

Not

Varsayılan otomatik kopya harmanlama ayarı şudur: Açık.

58

Bölüm 4 Kopyalama

TRWW