HP LaserJet 3030 All in One Printer - Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırma

background image

Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırma

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Aygıt kontrol paneli ekran dilini değiştirme

Varsayılan ortam boyutunu değiştirme

Aygıt ses seviyesi denetimlerini kullanma

Yapılandırma sayfası yazdırma

Yapılandırma sayfası yazdırarak hangi aygıt ayarlarının seçili olduğunu görebilirsiniz.

Yapılandırma sayfası yazdırmak için

1.

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

2.

Raporlar öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

3.

Yapılandırma rap öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

Aygıt menü ayarlarından çıkar ve raporu yazdırır.

Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırma

Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırarak aygıt kontrol paneli menü seçeneklerinin
tümünü görebilirsiniz.

Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırmak için

1.

Aygıt kontrol panelinde

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

2.

Raporlar öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

3.

Menü yapısı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından

MENÜ

/

GIR

düğmesine basın.

Aygıt kontrol paneli menü seçeneklerinin tümünü gösteren bir menü haritası yazdırılır.

16

Bölüm 2 HP araç kutusu veya aygıt kontrol panelini kullanarak ayarları değiştirme

TRWW