HP LaserJet 3030 All in One Printer Yardım

background image
background image
background image

hp LaserJet 3020 all-in-one ve

hp LaserJet 3030 all-in-one

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı Bilgileri

© 2003 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakları kanunlarının izin verdiği
durumların dışında, ürünün önceden yazılı
izin alınmaksızın kopyalanması,
uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede sağlanan bilgiler,önceden
haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleri için verilen
yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte verilen özel garanti bildirimlerinde
açık olarak belirtilir. Bu belge herhangi bir
ek garanti içermemektedir ve verilen
bilgilerden hiçbiri ek garanti olarak
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki
teknik hatalardan, baskı ve yazım
hatalarından veya eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.

Bu kullanım kılavuzuyla ilişkili Hewlett-
Packard ürünü kullanıcısına aşağıdakileri
yapma konusunda izin verilmiştir: a) bu
kullanım kılavuzunun basılı kopyalarının
satış, yeniden satış veya dağıtımını
yapmamak şartıyla KİŞİSEL, DAHİLİ veya
ŞİRKET İÇİ kullanım için yazdırmak ve b)
bu kullanım kılavuzuyla ilişkili Hewlett-
Packard ürününün elektronik kopyasına
erişimin bu ürünün KİŞİSEL ve DAHİLİ
kullanıcılarıyla sınırlandırılması şartıyla bu
kullanım kılavuzunun elektronik kopyasını
bir ağ sunucusuna yerleştirmek.

Parça numarası: Q2665-90917

Edition 1, 10/2003

Ticari Marka Bilgileri

Adobe® ve PostScript® Adobe Systems
Incorporated’ın ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows NT®
Microsoft Corporation’ın ABD’de tescilli
ticari markalarıdır.

UNIX® The Open Group’un tescilli ticari
markasıdır.

Bu belgede adı geçen diğer tüm ürünler,
ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
20555 S.H. 249
Houston, TX 77070

background image

İçindekiler

1 Aygıtınızı tanıma

hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one ürününü tanıma .........................2

hp LaserJet 3020 all-in-one paketin içindekiler .................................................................2
hp LaserJet 3030 all-in-one paketin içindekiler .................................................................3

hp LaserJet 3020 all-in-one ve hp LaserJet 3030 all-in-one aygıt özellikleri ...........................4
Donanım bileşenlerini tanıma ...................................................................................................5

HP LaserJet 3020 all-in-one donanım bileşenleri ..............................................................5
HP LaserJet 3030 all-in-one donanım bileşenleri ..............................................................5

hp LaserJet 3020 all-in-one ürününün aygıt kontrol paneli bileşenlerini tanıma .....................6
hp LaserJet 3030 all-in-one ürününün aygıt kontrol paneli bileşenlerini tanıma .....................7
Yazılım bileşenlerini tanıma ......................................................................................................8

Desteklenen işletim sistemleri ............................................................................................ 8

Yazdırma ortamı özellikleri ....................................................................................................... 9

Desteklenen kağıt ağırlıkları ve boyutları ...........................................................................9

2 HP araç kutusu veya aygıt kontrol panelini kullanarak ayarları
değiştirme

HP araç kutusunu kullanma (Windows) .................................................................................13

Desteklenen işletim sistemleri .......................................................................................... 13
Desteklenen tarayıcılar ..................................................................................................... 13
HP araç kutusunu görüntülemek için ...............................................................................13
HP araç kutusu bölümleri .................................................................................................14

Aygıt kontrol panelini kullanma ............................................................................................... 16

Yapılandırma sayfası yazdırma ........................................................................................16
Aygıt kontrol paneli menü haritasını yazdırma ................................................................16
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme ......................................................................17
Aygıt kontrol paneli ekran dilini değiştirme ......................................................................17
Varsayılan ortam boyutunu değiştirme ............................................................................17
Aygıt ses seviyesi denetimlerini kullanma .......................................................................18

3 Yazdırma

Elle besleme kullanarak yazdırma .......................................................................................... 22

Elle besleme kullanarak yazdırma ...................................................................................22

Yazdırma işini durdurma veya iptal etme ...............................................................................23
Yazıcı sürücüleri ...................................................................................................................... 24

Yazdırma ayarlarını değiştirme ........................................................................................24

Baskı kalitesi ayarlarını anlama ..............................................................................................26

Baskı kalitesi ayarlarını geçici olarak değiştirme .............................................................26
Tüm işlerin baskı kalitesi ayarını değiştirme ....................................................................26
Ekonomik Mod'u kullanma (toneri ekonomik kullanma) ..................................................27

Ortam türleri için baskı kalitesini en iyi duruma getirme ........................................................28

En iyi duruma getirme özelliğine erişmek için ..................................................................28

Aygıt ortam özellikleri .............................................................................................................. 29
Ortam kullanımı için yönergeler ..............................................................................................30

TRWW

iii

background image

Kağıt ................................................................................................................................. 30
Yaygın ortam sorunları tablosu ........................................................................................30
Etiketler ............................................................................................................................. 30
Asetatlar ............................................................................................................................ 31
Zarflar ............................................................................................................................... 31
Kart stoğu ve ağır ortam ................................................................................................... 32

Otomatik belge besleyicisi (ADF) için ortam seçme ...............................................................34

Otomatik belge besleyici (ADF) özellikleri ........................................................................34

Zarfların üzerine yazdırma ......................................................................................................35

Zarfın üzerine yazdırmak için ........................................................................................... 35
Birden fazla zarfın üzerine yazdırmak için .......................................................................36

Asetat ve etiketlere yazdırma ................................................................................................. 38

Asetat veya etiketlerin üzerine yazdırmak için .................................................................38

Antetli kağıtlara ve hazır formlara yazdırma ...........................................................................40

Antetli kağıt ve hazır formlara yazdırmak için ..................................................................40

Özel boyutlu ortam veya kart stoku üzerine yazdırma ...........................................................41

Özel boyutlu ortam veya kart stoku üzerine yazdırmak için ............................................41

Ortamın iki yüzüne yazdırma (elle çift yönlü yazdırma) .........................................................42

Elle çift yönlü yazdırmak için ............................................................................................ 42

Tek bir ortam yaprağına birden çok sayfa yazdırma ..............................................................44

Birden çok sayfayı tek bir yaprağa yazdırmak için (Windows) ........................................44
Birden çok sayfayı tek bir yaprağa yazdırmak için (Macintosh) ......................................44

Kitapçıkları yazdırma .............................................................................................................. 45

Kitapçıkları yazdırmak için ............................................................................................... 45

Filigran yazdırma ..................................................................................................................... 47

Filigran özelliğini kullanmak için .......................................................................................47

4 Kopyalama

Orijinalleri kopyalamak üzere yükleme ...................................................................................50

Orijinalleri düz yataklı tarayıcıya yükleme ........................................................................50
Orijinalleri otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yüklemek için .........................50

Kopya işine başlama ............................................................................................................... 52
Kopyalama işini iptal etme ......................................................................................................52
Kopya kalitesini ayarlama .......................................................................................................53

Geçerli işin kopya kalitesini ayarlamak için ......................................................................53
Varsayılan kopya kalitesini ayarlamak için ......................................................................53

Açık/koyu (karşıtlık) ayarı ....................................................................................................... 54

Geçerli işin açık/koyu ayarını belirlemek için ...................................................................54
Varsayılan açık/koyu ayarı belirlemek için .......................................................................54

Kopya küçültme veya büyütme .............................................................................................. 55

Geçerli işteki kopyaların boyutunu küçültmek veya büyütmek için .................................56
Varsayılan kopya boyutunu değiştirmek için ....................................................................56

Kopya harmanlama ayarını değiştirme ..................................................................................58

Geçerli işin kopya harmanlama ayarını değiştirmek için .................................................58
Varsayılan kopya harmanlama ayarını değiştirme ..........................................................58

Kopya sayısını değiştirme ....................................................................................................... 59

Geçerli işin kopya sayısını değiştirmek için .....................................................................59
Varsayılan kopya sayısını değiştirmek için ......................................................................59

Fotoğraf, iki yüzlü orijinal belge veya kitap kopyalama ..........................................................60

Fotoğraf kopyalamak için ................................................................................................. 60
Çok sayfalı, iki taraflı orijinal belge yığınını kopyalamak için ..........................................60
Kitap kopyalamak için ...................................................................................................... 61

5 Tarama

Orijinalleri taramak için yükleme .............................................................................................64

iv

TRWW

background image

Orijinalleri düz yataklı tarayıcıya yükleme ........................................................................64
Orijinalleri otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yükleme .................................64

Tarama yöntemlerini anlama ..................................................................................................66
Aygıt kontrol panelinden tarama yapma (Windows) ..............................................................67

Aygıtın Tarama yeri düğmesini programlama .................................................................67
E-postaya tarama .............................................................................................................67
Klasöre tarama .................................................................................................................67

Tarama işini iptal etme ........................................................................................................... 69
HP LaserJet Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows) .............................................70

E-postaya tarama .............................................................................................................70
Dosyaya tarama ............................................................................................................... 71
Başka bir yazılım programına tarama ..............................................................................71
Readiris OCR yazılımına tarama .....................................................................................72

Aygıttan ve hp Director’dan tarama (Macintosh) ....................................................................73

E-postaya tarama .............................................................................................................73
Dosyaya tarama ............................................................................................................... 73
Yazılım programına tarama ............................................................................................. 74
Sayfa sayfa taramayı kullanma ........................................................................................74

TWAIN ve WIA uyumlu yazılımı kullanarak tarama ...............................................................75

TWAIN ve WIA uyumlu yazılımı kullanma .......................................................................75

Fotoğraf veya kitap tarama .....................................................................................................76

Fotoğraf tarama ................................................................................................................76
Kitap tarama ..................................................................................................................... 76

OCR kullanarak tarama .......................................................................................................... 78

Readiris ............................................................................................................................. 78

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk ................................................................................................. 79

Çözünürlük ve renk yönergeleri .......................................................................................79
Renkli ................................................................................................................................ 80

6 Fakslama

.................................................................................................................................................. 81

7 Temizleme ve bakım

Aygıtın dış temizliği .................................................................................................................84

Dış kısmı temizleme .........................................................................................................84
Camı temizlemek için .......................................................................................................84
Kapak arkasının temizliği ................................................................................................. 85

Ortam yolunu temizleme ......................................................................................................... 86

Ortam yolunu temizlemek için ..........................................................................................86

Otomatik kağıt besleyici (ADF) kağıt alma tamburu parçasını değiştirme ............................87

8 Sorun giderme

Aygıt açılmıyor ........................................................................................................................ 92

Aygıtta güç var mı? .......................................................................................................... 92

Aygıt kontrol paneli ekranında siyah çizgiler/noktalar var veya ekrandaki görüntü
kayboluyor ...............................................................................................................................93

Aygıt elektrik veya manyetik alanda kaldı mı? ................................................................93

Sayfalar yazdırılıyor, ancak tamamen boş çıkıyor .................................................................94

Koruyucu bant yazıcı kartuşunun üzerinde mi? ...............................................................94
Belgede boş sayfalar var mı? .......................................................................................... 94
Yapılandırma sayfası yazdırılıyor mu? .............................................................................94
Orijinal düzgün bir şekilde yüklendi mi? ...........................................................................94

Sayfalar yazdırılmadı .............................................................................................................. 95

Bilgisayar ekranınızda bir ileti mi görüntüleniyor? ...........................................................95

TRWW

v

background image

Ortam aygıta doğru alındı mı? .........................................................................................95
Ortam sıkışmaları mı var? ................................................................................................ 95
Paralel veya USB Aygıt Kablosu (A/B) çalışıyor mu ve doğru şekilde bağlı mı?
...........................................................................................................................................95
Bilgisayarınızda diğer aygıtlar çalışıyor mu? ...................................................................95

Sayfalar yazdırıldı, ancak bir sorun var ..................................................................................96

Baskı kalitesi mi kötü? ...................................................................................................... 96
Yazdırılan sayfa ekranda görünenden farklı mı? .............................................................96
Aygıt ayarları yazdırma ortamına uygun mu? ..................................................................96

Ekran hata iletileri görüntüleniyor ...........................................................................................97

Yazıcı cevap vermiyor/LPT1 yazma hatası .....................................................................97
Bağlantı noktasına erişilemiyor (başka bir uygulama tarafından kullanılıyor)
...........................................................................................................................................97

Kağıt alma ile ilgili sorunlar var ...............................................................................................98

Eğik (eğri) yazdırılıyor ....................................................................................................... 98
Bir seferde birden fazla yaprak alıyor. .............................................................................98
Aygıt, ortam giriş tepsisinden ortamı çekmiyor ................................................................98
Ortam aygıta verildiğinde kıvrılıyor ..................................................................................98

Yazdırılan sayfa ekranda görünenden farklı ..........................................................................99

Metin bozuk, yanlış veya eksik mi? ..................................................................................99
Grafikler veya metin eksik mi? Boş sayfalar mı var? ......................................................99
Sayfa biçimi başka bir yazıcıdaki biçimden farklı mı? ...................................................100
Grafiklerin kalitesi kötü mü? ...........................................................................................100

Yazıcıda ortam sıkışmaları oluyor ........................................................................................101

Ortam sıkışmasını gidermek için ...................................................................................101
Diğer ortam sıkışmalarını gidermek için ........................................................................103
Ortam sıkışmalarını önlemek için ipuçları ......................................................................103

Baskı kalitesi kötü .................................................................................................................104

Açık veya soluk baskı ..................................................................................................... 104
Toner lekeleri .................................................................................................................. 104
Eksiklikler ........................................................................................................................ 105
Dikey çizgiler ................................................................................................................... 105
Gri arka plan ...................................................................................................................106
Toner bulaşması ............................................................................................................. 106
Toner dağılması ............................................................................................................. 107
Dikey tekrarlayan hatalar ............................................................................................... 107
Bozuk karakterler ........................................................................................................... 108
Sayfa eğriliği ...................................................................................................................108
Kıvrılma veya dalga ........................................................................................................ 109
Kırışıklıklar ve katlar .......................................................................................................109
Dağınık toner gölgesi ..................................................................................................... 110

Görüntülenen aygıt kontrol paneli hata iletileri .....................................................................111

Genel hata iletilerini çözme ............................................................................................111
Önemli hata iletileri .........................................................................................................111
Uyarı iletileri ....................................................................................................................112
Dikkat iletileri .................................................................................................................. 112

Kopya çıkmıyor ..................................................................................................................... 114

Giriş tepsisine ortam yüklü mü? .....................................................................................114
Orijinal düzgün bir şekilde yüklendi mi? .........................................................................114

Kopyalar boş veya resimler eksik veya soluk .......................................................................115

Yazıcı kartuşundan koruyucu bant çıkarılmış mı? .........................................................115
Yazıcı kartuşunda toner mi azalmış? .............................................................................115
Orijinalin kalitesi kötü mü? ............................................................................................. 115
Orijinalde renkli bir arka plan mı var? ............................................................................115

Kopya kalitesi kötü ................................................................................................................116

Sorunları önleme ............................................................................................................116

vi

TRWW

background image

Otomatik belge besleyicide (ADF) ortam sıkışmaları oluyor ................................................117

Tipik otomatik belge besleyici (ADF) sıkışma yerleri .....................................................117
Otomatik belge besleyiciden (ADF) ortam sıkışmasını temizlemek için .......................117

Kopya sorunları gözle görülür durumda ...............................................................................120

Dikey beyaz veya soluk şeritler ......................................................................................120
Boş sayfalar ....................................................................................................................120
Yanlış orijinal kopyalandı ............................................................................................... 120
Çok açık veya çok koyu ................................................................................................. 120
İstenmeyen çizgiler ......................................................................................................... 121
Siyah noktalar veya çizgiler ............................................................................................ 121
Net olmayan metin ......................................................................................................... 121
Küçültülmüş boyut ..........................................................................................................121

Taranan görüntü kalitesi kötü ............................................................................................... 122

Özgün belge bir fotoğraf veya resmin kopyası mı? .......................................................122
Belge yazdırıldığında resim kalitesi daha mı iyi? ...........................................................122
Resim eğri (yamuk) mi? ................................................................................................. 122
Taranan resimde leke, çizgi, dikey beyaz şeritler veya başka kusurlar mı var?
.........................................................................................................................................122
Grafikler orijinalden farklı mı görünüyor? .......................................................................122

Resmin bir kısmı taranmadı ................................................................................................. 123

Orijinal belge düzgün bir şekilde yüklendi mi? ...............................................................123
Orijinalde renkli bir arka plan mı var? ............................................................................123
Orijinal belge boyu 381 mm'den uzun mu? ...................................................................123
Orijinal belge çok mu küçük? .........................................................................................123
HP Director mu kullanıyorsunuz? (yalnızca Macintosh) ................................................123
Ortam boyutu doğru mu? ............................................................................................... 123

Tarama çok uzun sürüyor .....................................................................................................124

Çözünürlük veya renk düzeyiniz çok yüksek mi ayarlanmış? .......................................124
Yazılımınız renkli taramaya ayarlı mı? ...........................................................................124
Tarama işleminden önce bir yazdırma işi veya kopyalama işi mi gönderdiniz?
.........................................................................................................................................124
Bilgisayarınız çift yönlü iletişime ayarlı mı? ....................................................................124

Hata iletileri görünüyor ..........................................................................................................125

Yaygın tarama hatası iletileri ..........................................................................................125

Tarama kalitesi kötü ............................................................................................................. 126

Sorunları önleme ............................................................................................................126
Boş sayfalar ....................................................................................................................126
Çok açık veya çok koyu ................................................................................................. 127
İstenmeyen çizgiler ......................................................................................................... 127
Siyah noktalar veya çizgiler ............................................................................................ 127
Net olmayan metin ......................................................................................................... 127

Ek A Özellikler

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series özellikleri .............................................................131

HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series özellikleri .......................................................131

HP LaserJet 3030 all-in-one faks özellikleri .........................................................................133
HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series pil ........................................................................134

Ek B Düzenleme bilgileri

............................................................................................................................................... 135
FCC mevzuatı .......................................................................................................................136
Telefon kullanıcılarını koruma kanunu(ABD - hp LaserJet 3030) ........................................137
IC CS-03 gerekleri (hp LaserJet 3030) .................................................................................138
Avupa Birliği ülkeleri/bölgeleri için mevzuat bilgileri (hp LaserJet 3030) .............................138
Güvenlik beyanları ................................................................................................................ 139

TRWW

vii

background image

Lazer güvenliği ............................................................................................................... 139
Canada DOC regulations ............................................................................................... 139
Laser statement for Finland ........................................................................................... 140
Korean EMI statement ................................................................................................... 140
Australia .......................................................................................................................... 141

Uyum Beyanı ......................................................................................................................... 142
Çevresel ürün yönetimi programı .........................................................................................143

Çevreyi koruma .............................................................................................................. 143
Ozon üretimi ................................................................................................................... 143
Enerji tüketimi ................................................................................................................. 143
Toner tüketimi ................................................................................................................. 143
Kağıt kullanımı ................................................................................................................ 143
Plastik Parçalar .............................................................................................................. 143
HP LaserJet yazdırma sarf malzemeleri ........................................................................144
HP yazdırma sarf malzemeleri iade ve geri dönüşüm programı hakkında bilgi
.........................................................................................................................................144
Kağıt ............................................................................................................................... 144
Malzeme kısıtlamaları .................................................................................................... 144
Nederlands ..................................................................................................................... 145
Aşağıdakiler dahil ...........................................................................................................145

Malzeme güvenlik veri sayfaları ...........................................................................................146

Ek C HP sınırlı garanti bildirimi

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series BİR YILLIK SINIRLI GARANTİ .........................147

Ek D HP parçaları ve aksesuarları

HP parçaları ve aksesuarları siparişi ....................................................................................150

HP parça ve aksesuar şemaları .....................................................................................150

HP LaserJet yazıcı kartuşları ................................................................................................152

HP olmayan yazıcı kartuşları hakkında HP ilkesi ..........................................................152
Yazıcı kartuşu takma ...................................................................................................... 152
Yazıcı kartuşlarını saklama ............................................................................................152
Yazıcı kartuşunun beklenen ömrü .................................................................................152
Yazıcı kartuşlarını geri dönüştürme ...............................................................................153
Toner tasarrufu ...............................................................................................................153

Ek E Servis ve destek

Donanım servisi alma ........................................................................................................... 156

Donanım servisi almak için ............................................................................................ 156

Kapsamı genişletilmiş garanti ............................................................................................... 158
Servis bilgi formu .................................................................................................................. 159

Sözlük

Dizin

viii

TRWW

background image

1