HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skriva ut flera sidor på ett ark (Windows)

background image

Skriva ut flera sidor på ett ark (Windows)

1.

Öppna egenskaperna för enheten (skrivardrivrutin) i programmet. I

Ändra

utskriftsinställningar

finns mer information.

2.

Ange på fliken Efterbehandling under Sidor per ark det antal sidor per ark som du vill
skriva ut. Du kan skriva ut upp till 16 sidor per ark.

3.

Markera kryssrutan för sidramar om du vill att de utskrivna sidorna ska ha ramar.
Använd listrutan när du väljer i vilken sidorna ska skrivas ut på arket.