HP LaserJet 3030 All in One Printer - Etiketter

background image

Etiketter

OBS!

Bäst resultat får du om du enbart använder HPs etiketter. Du beställer HPs
förbrukningsmaterial på webbplatsen

http://www.hp.com

.

30

Kapitel 3 Skriva ut

SVWW

background image

Tänk på kvaliteten i följande avseenden när du väljer etiketter:

Självhäftande: Det självhäftande materialet måste vara stabilt vid 200 C, som är
enhetens maximala temperatur.

Arrangemang: Använd bara sådana etiketter som inte har någon del av stödarket
frilagt. Etiketterna kan lossna från ark som har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge
upphov till allvarliga matningsproblem.

Buktning: Etiketterna måste ligga plant före utskriften, med maximalt 13 mm buktning
i någon riktning.

Skick: Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller visar andra tecken på
att de håller på att lossna från stödarket. Använd aldrig ett ark med etiketter som redan
har körts igenom skrivaren.