HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skanna till en fil

background image

Skanna till en fil

1.

Placera originalen som ska skannas med framsidan vänd uppåt i den automatiska
dokumentmataren. Justera pappersledarna så att de passar originalet.

ELLER

Lyft skannerlocket och placera dokumentet som ska skannas in med framsidan nedåt i
flatbäddsskannern med dokumentets övre vänstra hörn i nedre högra hörnet på
glasskivan. Stäng locket försiktigt.

2.

Om enheten är ansluten direkt till datorn startar HP LaserJet Director när du placerar ett
dokument i dokumentmataren.

ELLER

Om du skannar från flatbäddsskannern (eller om HP Director inte öppnas automatiskt)
dubbelklickar du på det alias för HP Director som finns på skrivbordet.

3.

I HP Director klickar du på HP Scan. En förhandsgranskningsbild av originalet visas.

4.

Klicka på ikonen Save As.

5.

Ange ett namn på filen och filtyp.

SVWW

Skanna från enheten och HP Director (Macintosh)

73

background image

6.

Klicka på Save. Originalet skannas och sparas.

7.

Klicka på Done så stängs HP Scan.