HP LaserJet 3030 All in One Printer - Lägga i original i den automatiska dokumentmataren

background image

Lägga i original i den automatiska dokumentmataren

OBS!

Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m

2

(beroende på papperens

tjocklek) eller så mycket att dokumentmatarens inmatningsfack blir fullt.

Minsta storleken för papper i dokumentmataren är 127 x 127 mm. För mindre storlekar
använder du flatbäddsskannern. Största storleken för papper i dokumentmataren är 215,9 x
381 mm.

1.

Kontrollera att det inte finns något papper i flatbäddsskannern.

2.

Stäng locket till flatbäddsskannern och placera överkanten på originalmaterialbunten i
dokumentmatarens inmatningsfack, med materialbunten vänd med trycksidan uppåt
och första sidan som ska kopieras överst i bunten.

3.

Stoppa i dokumentet i den automatiska dokumentmataren tills det inte kommer längre
in.

64

Kapitel 5 Skanna

SVWW

background image

4.

Justera pappersledarna så att de ligger an mot bunten.

5.

Nu kan du skanna dokumentet.

VIKTIGT

För att undvika att skada enheten bör du inte använda original med korrigeringsfärg,
korrigeringstejp eller klamrar.

SVWW

Lägga i original som ska skannas

65