HP LaserJet 3030 All in One Printer - Så får du maskinvaruservice

background image

Så får du maskinvaruservice

Om maskinvaran slutar fungera under garantiperioden erbjuder Hewlett-Packard följande
supportalternativ:

HP-reparationsservice Du kan returnera enheten till en HP-verkstad (beroende på var
du bor).

Express Exchange. På vissa ställen tillhandahåller HP en funktionsduglig permanent
ersättningsprodukt påföljande arbetsdag.

HP-auktoriserat servicekontor Du kan returnera produkten till en lokal auktoriserad
servicerepresentant.

Expresshämtning och återlämning (EPUD). HP ordnar hämtning av produkten,
reparerar den och returnerar den till dig inom mellan 5 och 10 dagar, beroende på var
du bor.

Returnera enheten

När du skickar utrustning rekommenderar HP att du försäkrar den. Inkludera också en
kopia av inköpskvittot. Fyll också i

Blankett för serviceinformation

för att säkerställa att

korrekta reparationer utförs.

VIKTIGT

Fraktskador som orsakas av felaktig paketering åligger kundens ansvar. Mer information
finns i Riktlinjer för paketering nedan.

Riktlinjer för paketering

Om det är möjligt skriver du ut en självtestsida (information finns i

Skriva ut en

konfigurationssida

) innan du stänger av enheten och bifogar självtestrapporten med

enheten.

Ta ut och spara tonerkassetten.

VIKTIGT

Om det finns toner i enheten under transport kan det orsaka skador.

Ta bort inmatningsfacket och använd den ursprungliga förpackningen och
förpackningsmaterialet om så är möjligt. I

Ta bort inmatningsfacket

finns mer

information.

Bifoga en komplett ifylld kopia av blanketten för serviceinformation nedan. Notera på
blanketten vilka komponenter som returneras.

Använd den ursprungliga förpackningen och förpackningsmaterialet om så är möjligt.

Bifoga exempel som visar på de problem du har, om det är möjligt.

Bifoga fem ark av papperstypen, eller annat utskriftsmaterial, som orsakar problem vid
utskrift, skanning, faxning eller kopiering. Försegla papperet eller materialet i en lufttät
påse.

158

Bilaga E Service och support

SVWW

background image

Ta bort inmatningsfacket

OBS!

Du måste kanske ta bort inmatningsfacket för att lämna tillbaka enheten. Så här tar du bort
inmatningsfacket utan att skada enheten.

1.

Öppna inmatningsfacket och ta bort allt utkriftsmaterial.

2.

Skjut in pappersledarna så långt som möjligt. Tryck och håll ned flikarna i
inmatningsfacket och skjut inmatningsfacket ur enheten.

SVWW

Maskinvaruservice

159