HP LaserJet 3030 All in One Printer - Förpackningsinnehåll i hp LaserJet 3030 all-in-one

background image

Förpackningsinnehåll i hp LaserJet 3030 all-in-one

1

Tonerkassett

2

Nätsladd

3

Grundläggande anvisningar och supportblad

4

Inmatningsfack för 150 ark

5

CD-ROM-skivor som innehåller programvara till enheten och elektronisk användarhandbok

6

Inmatningsfack för automatisk dokumentmatning (ADF)

7

Faxhandbok

8

Telefonsladd

9

Stöd för utmatningsfack

10 Lucka till enhetens kontrollpanel
11 HP LaserJet 3020 all-in-one

OBS!

Använd telefonsladden och nätsladden som du får med enheten. Om du använder andra
telefonsladdar eller nätsladdar kan det negativt påverka hur enheten fungerar.

SVWW

Känna igen hp LaserJet 3020 all-in-one och hp LaserJet 3030 all-in-one

3