HP LaserJet 3030 All in One Printer - Starta kopiering

background image

Starta kopiering

Så här gör du när du ska kopiera med enheten:

1.

Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern (en sida i taget)
med dokumentets övre vänstra hörn i glasets nedre högra hörn.

ELLER

Placera dokumentet med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack.

2.

Om du använder HP LaserJet 3020 all-in-one kan du trycka på

PAPPERSSTORLEK

och

ange storleken Letter, Legal eller A4.

3.

Tryck på

START

/

KOPIERA

på enhetens kontrollpanel om du vill börja kopiera.

4.

Upprepa för varje dokument som du vill kopiera.

Mer information om hur du placerar originaldokument i flatbäddsskannern eller
dokumentmataren finns i

Lägga i original som ska kopieras

.

OBS!

Om det finns original i både dokumentmatarens inmatningsfack och flatbäddsskannern,
sker skanningen automatiskt från dokumentmataren, även om det finns ett original i
flatbäddsskannern.