HP LaserJet 3030 All in One Printer - Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen

background image

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella
kopieringen

Använd följande anvisningar för att förminska eller förstora kopiorna endast för den aktuella
kopieringen:

1.

På enhetens kontrollpanel trycker du på

FÖRMINSKNING

/

FÖRSTORING

.

2.

Ange hur mycket du vill förminska eller förstora kopiorna vid den aktuella kopieringen.
Du kan välja en av följande storlekar:

Original=100 %

Lgl > Ltr=78 %

Lgl > A4=83 %

A4 > Ltr=94 %

Ltr > A4=97 %

Hela sidan=91 %

Anpassa sida

2 sidor/ark

4 sidor/ark

Anpassad: 25-400 %

Om du väljer Anpassad: 25-400 % anger du sedan en procentsats med
nummerknapparna.

Om du väljer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark måste du välja orientering (stående eller
liggande.

3.

Tryck på

START

/

KOPIERA

så att inställningen sparas och kopieringen startar, eller tryck på

MENY

/

ENTER

om inställningen ska sparas utan att kopieringen sätter igång.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter att kopieringen är klar. Under
tiden visas meddelandet Inställn=Egen på kontrollpanelens teckenfönster.

Du måste ändra standardpappersstorleken för inmatningsfacket så att den överensstämmer
med utskriftsstorleken. Då undviker du att vissa delar eventuellt inte kommer med på
kopian. Mer information finns i

Ändra standardinställning för pappersstorlek

.