HP LaserJet 3030 All in One Printer - Ändra standardinställning för kopieringskvalitet

background image

Ändra standardinställning för kopieringskvalitet

1.

På enhetens kontrollpanel trycker du på

MENY

/

ENTER

.

2.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Kopieringsinst.. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

3.

Tryck på

MENY

/

ENTER

för att välja Standardkvalitet.

4.

Använd

<

eller

>

om du vill bläddra igenom alternativen.

5.

Tryck på

MENY

/

ENTER

när du vill spara ditt val.

SVWW

Ändra kopieringskvalitet

53