HP LaserJet 3030 All in One Printer - Återvinna tonerkassetter

background image

Återvinna tonerkassetter

Sedan 1990 har man i återvinningsprogrammet för HP LaserJet-tonerkassetter samlat in
miljontals förbrukade LaserJet-tonerkassetter, som i annat fall kanske skulle ha hamnat på
soptippar världen över. HP LaserJet-tonerkassetter och andra tillbehör samlas in och
skickas i stora partier till våra resurs- och återvinningspartner, som monterar isär
kassetterna. Efter en noggrann kvalitetskontroll väljs olika delar ut för återanvändning i nya
tonerkassetter. Återstående material sorteras ut och omvandlas till råvara som sedan
används vid andra fabriker för att tillverka allehanda nyttiga produkter.

Returer i USA

For a more environmentally responsible return of used cartridges and supplies, HP
encourages the use of bulk returns. Lägg helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i
ett paket och använd den portofria, för-adresserade UPS-etiketten som medföljer
förpackningen. Om du befinner dig i USA kan du få mer information om du ringer (800) 340-
2445 eller besöker webbplatsen för HP LaserJet-tillbehör på adressen

http://www.hp.com/

recycle

.