HP LaserJet 3030 All in One Printer - Sidan sned

background image

Sidan sned

Kontrollera att papperet placerats på rätt sätt och att pappersledarna inte ligger an för
löst eller för hårt mot pappersbunten. I handboken Grundläggande anvisningar finns
information om hur du placerar material i inmatningsfacken.

Den automatiskt dokumentmataren är kanske överfull. I handboken Grundläggande
anvisningar finns information om hur du placerar material i inmatningsfacken.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. I

Materialspecifikationer

finns mer information.

110

Kapitel 8 Felsökning

SVWW