HP LaserJet 3030 All in One Printer - Grå bakgrund

background image

Grå bakgrund

Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter som det ska.

Minska inställningen för utskriftstäthet med hp-verktygslådan. Detta minskar
bakgrundsskuggningen. Information finns i programmets direkthjälp.

Byt till lättare papper. I

Materialspecifikationer

finns mer information.

Kontrollera den miljö som enheten står i. Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet)
kan öka bakgrundsskuggningen.

Sätt i en ny HP-tonerkassett. Instruktioner finns i handboken Grundläggande
anvisningar.