HP LaserJet 3030 All in One Printer - Har förseglingstejpen tagits bort från tonerkassetten?

background image

Har förseglingstejpen tagits bort från tonerkassetten?

Förseglingstejpen kanske inte har avlägsnats från tonerkassetten. Ta ur tonerkassetten, dra
bort tejpen och sätt tillbaka kassetten. Information om hur du sätter i en tonerkassett finns i
handboken Grundläggande anvisningar.