HP LaserJet 3030 All in One Printer - För ljust eller för mörkt

background image

För ljust eller för mörkt

Försök med att justera inställningarna.

Kontrollera att inställningarna för kopieringskvalitet är riktiga. I

Ändra kopieringskvalitet

finns mer information.

122

Kapitel 8 Felsökning

SVWW