HP LaserJet 3030 All in One Printer - Lösa vanliga felmeddelanden

background image

Lösa vanliga felmeddelanden

I det följande visas de vanligaste felmeddelanden som visas i teckenfönstret på enhetens
kontrollpanel.

Öppen lucka/ ingen tonerkass.

Luckan till tonerkassetten är öppen eller också har ingen tonerkassett satts i. Kontrollera att
du har satt i tonerkassetten korrekt i enheten. Information om hur du sätter i en tonerkassett
finns i handboken Grundläggande anvisningar.

När du har kontrollerat tonerkassetten stänger du luckan till kassetten ordentligt.

När problemet är löst slutförs aktuell uppgift eller också återgår enheten till läget Redo.

Fyll på papper. Forts. [enter]

Det finns inget utskriftsmaterial i enheten. Fyll på material i huvudinmatningsfacket eller
prioritetsinmatningsfacket. I handboken Grundläggande anvisningar finns information om
hur du fyller på material i inmatningsfacken.

Om det finns material i inmatningsfacket tar du ur det och kontrollerar om något har fastnat
och lägger sedan tillbaka materialet i facket.

När problemet är löst trycker du på

MENY

/

ENTER

. Nu slutförs aktuell uppgift eller också återgår

enheten till läget Redo.