HP LaserJet 3030 All in One Printer - Övriga varningsmeddelanden

background image

Övriga varningsmeddelanden

Övriga varningsmeddelanden är allvarliga nog för att ett meddelande ska visas. De är
kortvariga men tillståndet som de beskriver kan eventuellt bli avgörande för om uppgiften
kan slutföras och påverka hur resultatet blir. När ett varningsmeddelande visas avbryts
eventuellt den uppgift som utförs. Meddelandet visas på kontrollpanelens teckenfönster
under fem sekunder.

Följande meddelanden är övriga standardvarningsmeddelanden som kan visas i
teckenfönstret på enhetens kontrollpanel:

Enhetsfel

Forts. [enter]

Enhet upptagen

Försök senare

114

Kapitel 8 Felsökning

SVWW

background image

Kommunikations-

fel med motorn

Minne snart slut

Försök igen senare

Sidan är för komplicerad

Forts. [enter]

Inst. rensade

Om ett meddelande av typen övriga varningsmeddelanden avser en utskrift och
inställningen fortsätt automatiskt är påslagen, visas meddelandet under 10 sekunder. Om
du inte trycker på någon av knapparna

MENY

/

ENTER

eller

AVBRYT

fortsätter enheten med

utskriften. Om inställningen fortsätt automatiskt är avslagen kommer det utskriftsrelaterade
övriga varningsmeddelandet att fortsätta visas, tills du trycker på

MENY

/

ENTER

, när du vill

fortsätta, eller på

AVBRYT

när du vill avbryta utskriften.

OBS!

Inställningen fortsätt automatiskt är tillgänglig i skrivardrivrutinen och i hp-verktygslådan.
Om du skriver ut en konfigurationssida får du reda på om inställningen fortsätt automatiskt
är påslagen. I

Skriva ut en konfigurationssida

finns mer information.

SVWW

Felmeddelanden visas i enhetens kontrollpanel

115