HP LaserJet 3030 All in One Printer - Går ström fram till enheten?

background image

Går ström fram till enheten?

Om du använder en grenkontakt ska du kontrollera att grenkontakten är påslagen.
Pröva också att ansluta enheten direkt i eluttaget.

Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Om du anslutit enheten till ett eluttag med strömbrytare ska du kontrollera att
strömbrytaren är påslagen.

Kontrollera att strömmen är påslagen.

VARNING!

Om problemet kvarstår efter att du försökt allt som ovan beskrivits finns det eventuellt ett
mekaniskt fel på enheten. Koppla ur enheten från eluttaget och kontakta HP. Information
om hur du kontaktar HP finns i supportbladet som levererades med enheten.

94

Kapitel 8 Felsökning

SVWW

background image

Kontrollpanelens teckenfönster har svarta linjer, punkter och blir
tomma.

VIKTIGT

Statisk elektricitet kan ge upphov till svarta linjer och prickar på kontrollpanelens
teckenfönster. Rör inte kontrollpanelens teckenfönster om det finns en risk att du har dragit
på dig en statisk elektrisk laddning (till exempel när du går på en matta i en torr miljö).

Var enheten utsatt för en elektrisk laddning eller magnetiskt
fält.

Oväntade linjer eller punkter kan visas på kontrollpanelens teckenfönster. Teckenfönstret
kan bli tomt om enheten är utsatt för en statisk elektrisk laddning. Så här gör du för att lösa
problemet:

1.

Stäng av enheten.

2.

Avlägsna enheten från det elektriska eller magnetiska fältet.

3.

Slå på enheten igen

SVWW