HP LaserJet 3030 All in One Printer - Faxa

background image

Faxa

Instruktioner om hur du använder enhetens faxfunktion finns i faxhandboken som följde
med enheten.

OBS!

I faxguiden beskrivs faxfunktioner endast för enheten HP LaserJet 3030 all-in-one.
HP LaserJet 3020 all-in-one har inte faxfunktioner.

SVWW

83

background image

84

Kapitel 6 Faxa

SVWW

background image

7