HP LaserJet 3030 All in One Printer - Bestämmelser för länder/regioner i EU (hp LaserJet 3030)

background image

Bestämmelser för länder/regioner i EU (hp LaserJet 3030)

Denna utrustning har utformats så att den endast ska fungera i alla länder/regioner i
European Economic Area (Det allmänna telenätet). Nätverkskompatibilitet beror interna
programvaruinställningar. Kontakta leverantören av utrustningen om du ska använda
utrustningen i ett annat telenät. Om du vill ha mer produktsupport kontaktar du Hewlett-
Packard på de telefonnummer som finns i supportbladet som medföljde enheten.

140

Bilaga B Föreskrifter

SVWW