HP LaserJet 3030 All in One Printer - Återställa standardinställningar

background image

Återställa standardinställningar

Ändra språk i teckenfönstret på enhetens kontrollpanel

Ändra standardinställning för pappersstorlek

Använda enhetens volymkontroller

Skriva ut en konfigurationssida

Du kan se vilka inställningar som gjorts på enheten genom att skriva ut en
konfigurationssida.

Skriva ut en konfigurationssida

1.

Tryck på

MENY

/

ENTER

.

2.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

3.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Konfig. rapport. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

Menyn stängs och rapporten skrivs ut.

Skriva ut en menykarta över enhetens kontrollpanel

Om du vill ha en översikt över alla menyalternativ som ingår i enhetens kontrollpanel kan du
skriva ut en menykarta.

Skriva ut en menykarta över enhetens kontrollpanel

1.

På enhetens kontrollpanel trycker du på

MENY

/

ENTER

.

2.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Rapporter. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

3.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Menystruktur. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

Menykartan skrivs ut med alla de menyalternativ som du kan nå via enhetens kontrollpanel.

Återställa standardinställningar

Om du återställer standardinställningarna återställs alla inställningar till standard. För
HP LaserJet 3030 all-in-oneförsvinner informationen i faxhuvudet och telefonnumret.
(Information om hur du anger information för faxhuvudet finns i faxhandboken.) Med den
här proceduren raderas faxnummer och namn som är kopplade till snabbvalsknappar och
kortnummer och alla sidor som är lagrade i minnet raderas också. Sedan startas enheten
automatiskt om.

16

Kapitel 2 Ändra inställningarna med hjälp av hp-verktygslådan eller enhetens
kontrollpanel

SVWW

background image

Återställa standardinställningarna

1.

Tryck på

MENY

/

ENTER

.

2.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Service. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

.

3.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Återst. standard. Tryck sedan på

MENY

/

ENTER

och tryck

sedan på

MENY

/

ENTER

igen för att bekräfta ditt val.

Enheten startas om automatiskt.