HP LaserJet 3030 All in One Printer - Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů

background image

Změna nastavení automatického zmenšení u příchozích faxů

Je-li zapnuta možnost Přizpůsobit na stránku, zařízení automaticky zmenšuje dlouhé faxy

tak, aby se informace vešly na stránku výchozí velikosti (maximální zmenšení je 75 %),

například z velikosti Legal na velikost Letter.
Je-li funkce Přizpůsobit na stránku vypnuta, vytisknou se dlouhé faxy v plné velikosti na

několika stránkách. Výchozí nastavení automatického zmenšení příchozích faxů určené

výrobcem má hodnotu ZAPNUTO.
Funkci automatického zmenšení může být vhodné zapnout také v případě, že používáte

razítkování přijatých faxů. Přijaté faxy se tak mírně zmenší a nedojde k rozdělení stránek

příchozího faxu na dvě stránky v důsledku přidání razítka stránky.

Poznámka

Ujistěte se, že se nastavení velikosti stránky shoduje s formátem papíru ve vstupním

zásobníku médií. Chcete-li změnit výchozí formát papíru, postupujte podle pokynů v

elektronické příručce uživatele.