HP LaserJet 3030 All in One Printer - Odesílání faxů pomocí softwaru

background image

Odesílání faxů pomocí softwaru

Tato část obsahuje základní pokyny pro odesílání faxů pomocí softwaru dodávaného s

tímto zařízením. Všechna ostatní témata týkající se softwaru jsou obsažena v nápovědě k

softwaru, kterou otevřete z nabídky Nápověda v daném programu.

Poznámka

Faxový software a software Nástrojový panel není podporován v operačním systému

Microsoft Windows 95 a Windows NT. Software Nástrojový panel není podporován v

operačních systémech Macintosh.

Elektronické dokumenty můžete z počítače faxovat v případě, že budou splněny následující

požadavky:

Zařízení je připojeno přímo k počítači nebo je k počítači připojeno přes síť s protokolem

TCP/IP s tiskovým serverem HP Jetdirect. Seznam podporovaných tiskových serverů

HP Jetdirect získáte v úvodní příručce.

Software k zařízení je nainstalován v počítači.

Používáte operační systém Microsoft Windows 98, ME (Millennium Edition), 2000 nebo

XP anebo operační systém Mac OS 9.1, 9.2.x nebo 10.2.x.