HP LaserJet 3030 All in One Printer - Blokování a odblokování čísel faxu

background image

Blokování a odblokování čísel faxu

Pokud existují lidé nebo společnosti, od nichž nechcete faxy přijímat, můžete pomocí

ovládacího panelu zablokovat až 30 faxových čísel. Pokud vám někdo odešle fax z

blokovaného faxového čísla, zařízení zobrazí na displeji ovládacího panelu zprávu o

blokování čísla a fax nebude vytisknut ani uložen do paměti. Faxy z blokovaných faxových

čísel se objeví v protokolu činností faxu s označením "odstraněno". Blokovaná faxová čísla

lze odblokovat po jednom nebo všechna současně.

Poznámka

Chcete-li vytisknout seznam čísel, která jste zablokovali, postupujte podle pokynů v části

Tisk seznamu blokovaných faxů

. Postup pro tisk protokolu o činností faxu je uveden v části

Tisk protokolu činností faxu

.

Blokování a odblokování čísel faxu

Chcete-li zablokovat nebo odblokovat faxová čísla pomocí ovládacího panelu, postupujte

podle následujících pokynů:
1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAVENÍ FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

3. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku NASTAV.PŘÍJ.FAXU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

4. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte položku BLOKOVÁNÍ FAXŮ a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

5. Proveďte některý z těchto kroků:

Chcete-li blokovat číslo faxu, zvolte pomocí tlačítka

<

nebo

>

položku PŘIDAT

POLOŽKU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Zadejte faxové číslo přesně v té podobě, v

jaké je uvedeno v hlavičce (včetně mezer), a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Zadejte

název blokovaného čísla a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

Chcete-li odblokovat jedno faxové číslo, zvolte pomocí tlačítek

<

nebo

>

položku

ODSTRAN. POLOŽKU a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte číslo faxu, které chcete odstranit, a stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

odstranění

potvrďte.
Chcete-li odblokovat všechna blokovaná faxová čísla, zvolte pomocí tlačítek

<

nebo

>

položku SMAZAT VŠE a stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Dalším stisknutím tlačítka

NABÍDKA

/

VLOŽIT

potvrďte odstranění.

CSWW

Blokování a odblokování čísel faxu

47

Čeština