HP LaserJet 3030 All in One Printer - Změna detekce oznamovacího tónu

background image

Změna detekce oznamovacího tónu

Za normálních okolností začne zařízení vytáčet faxové číslo okamžitě. Pokud je zařízení

připojeno ke stejné lince jako telefon, zapněte nastavení detekce oznamovacího tónu.

Zařízení tak nezačne odesílat fax v době, kdy používáte telefon.
Výchozí hodnota detekce oznamovacího tónu nastavená výrobcem je ZAPNUTO pro

Francii a Maďarsko a VYPNUTO pro všechny ostatní země a regiony.