HP LaserJet 3030 All in One Printer - Použití účtovacích kódů

background image

Použití účtovacích kódů

Je-li zapnuta funkce účtovacích kódů, bude uživatel u každého faxu vyzván k zadání

účtovacího kódu. Jednotlivé odeslané stránky faxu jsou pak vyúčtovány podle příslušných

účtovacích čísel. Tento postup se vztahuje na všechny typy faxu s výjimkou příjmu

vyžádaných faxů, předávání faxů dál a stahování faxů do počítače. U skupinového vytáčení

a odesílání faxu nedefinovaným skupinám vytvořeným ad hoc je vyúčtována každá stránka

úspěšně odeslaná na jednotlivá čísla. Chcete-li vytisknout sestavu se zůstatky

odpovídajícími jednotlivým účtovacím kódům, postupujte podle pokynů v části

Tisk sestavy

účtovacích kódů

.

Výchozí nastavení účtovacích kódů je výrobcem nakonfigurováno na hodnotu VYPNUTO.

Účtovací kódy musí být číslo v rozmezí 1 až 250.