HP LaserJet 3030 All in One Printer - Opakovaný tisk faxu

background image

Opakovaný tisk faxu

Při opakovaném tisku faxu postupujte takto:

Poznámka

Tento postup nemusíte provádět, nepodaří-li se fax vytisknout v důsledku uvíznutí papíru

nebo dojde-li médium v průběhu tisku. V těchto případech se faxy přijímají do paměti.

Jakmile odstraníte uvíznutý papír nebo doplníte média, bude tisk faxu automaticky

pokračovat.

1. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

2. Jednou stiskněte tlačítko

>

. Zobrazí se FUNKCE FAXU.

3. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

.

4. Stiskněte opakovaně tlačítko

<

nebo

>

, dokud se nezobrazí položka ZNOVU TISK.

POSL..

5. Stiskněte tlačítko

NABÍDKA

/

VLOŽIT

. Zařízení začne tisknout naposledy vytištěný fax.

Poznámka

Tisk můžete kdykoli zastavit tlačítkem

ZRUŠIT

.

CSWW

Opakovaný tisk faxů

63

Čeština