HP LaserJet 3030 All in One Printer - Je váš fax nastavený správne?

background image

Je váš fax nastavený správne?

Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže definovať, čo je príčinou prípadných problémov

s faxovaním.

Používate faxový kábel dodávaný so zariadením? Toto zariadenie bolo testované s

dodávaným faxovým káblom a bolo overené, že spĺňa špecifikácie zariadenia. Ak

nepoužívate dodávaný faxový kábel, vymeňte ho.

Je faxový kábel nainštalovaný v správnom porte zariadenia? Mal by byť zapojený do
"linkového" portu (tento port je označený ikonou

(HP LaserJet 3015 all-in-one alebo

HP LaserJet 3030 all-in-one) alebo "L" (HP LaserJet 3380 all-in-one)). Ďalšie informácie

nájdete v časti

Pripojenie zariadenia k telefónnej linke

.

Je faxový kábel správne zasunutý v porte zariadenia? Faxový kábel odpojte a znova

pripojte, aby sa zaručilo, že je dobre zasunutý v správnom porte.

Pracuje telefónny konektor správne? Pripojením telefónu do konektora v stene

skontrolujte, či je prítomný oznamovací tón. Počujete oznamovací tón a môžete

uskutočniť telefónny hovor?