HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zadání textu z ovládacího panelu

background image

Zadání textu z ovládacího panelu

Při zadávání informací pomocí alfanumerických tlačítek a tlačítek

<

a

>

na ovládacím

panelu zařízení postupujte podle následujících pokynů:

Čísla: Chcete-li zadat číslo, stiskněte příslušná numerická tlačítka.

Písmena: Pokud chcete zadávat písmena, je třeba numerická tlačítka stisknout

opakovaně, dokud se neobjeví požadované písmeno. (Pokud je například první

písmeno, které chcete zadat, písmeno C, stiskněte opakovaně tlačítko

2

, dokud se na

displeji ovládacího panelu nezobrazí písmeno C.)

Interpunkční znaménka: Chcete-li zadat interpunkční znaménka, stiskněte opakovaně

tlačítko

*

, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí požadovaný znak.

Mezery: Po zadání jakéhokoli znaku za něj lze zadat mezeru. To provedete tak, že

dvakrát stisknete tlačítko

>

. Kurzor se pak přesune na pozici za mezerou.

Chyby: V případě, že se při zadávání znaků zmýlíte, smažte nesprávně zadaný znak

pomocí tlačítka

<

a následně zadejte znak správně.

Poznámka

Další informace o znacích na ovládacím panelu získáte v části

Použití znaků vytáčení

.