HP LaserJet 3030 All in One Printer - Připojení zařízení HP LaserJet 3015 all-in-one a HP LaserJet 3030 all-in-one

background image

Připojení zařízení HP LaserJet 3015 all-in-one a HP LaserJet

3030 all-in-one

Při připojování zařízení k telefonní lince postupujte podle následujících pokynů.

Připojení zařízení k zásuvce s jednou telefonní linkou

Následující kroky proveďte v případě, že chcete zařízení připojit k jedné telefonní zásuvce s

jednou telefonní linkou, a to i v případě, že na této lince využíváte dvě telefonní čísla a máte

zavedenou službu různých způsobů vyzvánění (např. charakteristické vyzvánění).
1. Pokud je do telefonní zásuvky připojen telefonní kabel, odpojte ho a odložte stranou.
2. Na zadní straně zařízení najděte faxové porty.

3. Jeden konec faxového kabelu, který je součástí dodávky zařízení, připojte do

"linkového" portu zařízení (tento port je označen ikonou

).

Poznámka

Aby zařízení fungovalo správně, je třeba použít faxový kabel, který byl dodán se zařízením.

4. Druhý konec faxového kabelu připojte do zásuvky ve zdi.
Pokud chcete k telefonní lince připojit další zařízení (například telefon, telefonní záznamník

nebo identifikátor volajícího), postupujte podle pokynů v části

Připojení dalších zařízení

.

Jestliže žádná další zařízení připojovat nechcete, postupujte podle pokynů v části

Zadání

nastavení faxu

.

10

Kapitola 1 Instalace faxu

CSWW

background image

Připojení zařízení k zásuvce se dvěma telefonními linkami

Pomocí těchto kroků připojíte zařízení k jedné telefonní zásuvce nebo k zásuvce s

rozdělovačem linky v případě, že máte vyhrazenou linku pro faxová volání a samostatnou

linku pro hlasová volání.
1. Pokud je do telefonní zásuvky připojen telefonní kabel, odpojte ho a odložte stranou.
2. Jestliže nemáte telefonní zásuvku s integrovaným rozdělovačem linky, připojte do

telefonní zásuvky externí dvoulinkový rozdělovač (nedodává se se zařízeními HP

LaserJet all-in-one).

Poznámka

K dispozici jsou dva druhy rozdělovačů: Paralelní rozdělovače (nazývané také rozdělovače

typu T) poskytují dvě telefonní přípojky ze zásuvky s jedním telefonním číslem; dvoulinkové

rozdělovače poskytují dvě telefonní přípojky ze zásuvky se dvěma různými telefonními čísly.

Poznámka

S tímto zařízením nejsou kompatibilní všechny rozdělovače linek. Používání rozdělovačů

linek navíc není podporováno ve všech zemích nebo regionech.

3. Na zadní straně zařízení najděte faxové porty.

4. Jeden konec faxového kabelu, který je součástí dodávky, připojte do "linkového" portu

zařízení (tento port je označen ikonou

).

Poznámka

Aby zařízení fungovalo správně, je třeba použít faxový kabel, který byl dodán se zařízením.

5. Druhý konec faxového kabelu připojte do zásuvky na faxové straně rozdělovače linky.

Poznámka

Pokud nevíte, která strana rozdělovač linky je pro faxové číslo, připojte k jedné zásuvce

rozdělovače linky telefon a vytočte faxové číslo. Pokud se ozve obsazovací tón, je telefon

připojen k faxové straně rozdělovače linky. Jestliže se ozve vyzváněcí tón, je telefon

připojen k telefonní straně rozdělovače linky.

Pokud chcete k telefonní lince připojit další zařízení (například telefon, telefonní záznamník

nebo identifikátor volajícího), postupujte podle pokynů v části

Připojení dalších zařízení

.

Jestliže žádná další zařízení připojovat nechcete, postupujte podle pokynů v části

Zadání

nastavení faxu

.

CSWW

Připojení zařízení k telefonní lince

11

Čeština