HP LaserJet 3030 All in One Printer - Používání sdílené telefonní linky

background image

Používání sdílené telefonní linky

Pokud jste toto zařízení připojili k telefonní lince, která je sdílená pro faxová a hlasová

volání, nebo pokud používáte jednu telefonní linku se dvěma telefonními čísly a službou

různých způsobů vyzvánění, lze připojit následující zařízení:

Identifikátor volajícího

Modem: Pokud chcete sdílenou linku používat pro elektronickou poštu nebo pro přístup

k Internetu, můžete k ní připojit počítačový modem (externí nebo interní). Během

využívání linky pro tyto účely však nebude možné odesílat ani přijímat faxy.

Další telefon: Telefon ke sdílené lince můžete připojit v případě, že chcete tuto sdílenou

linku používat pro navazování hlasových volání a pro odpovídání na ně.

Telefonní záznamník nebo počítač se službou hlasové pošty: Tato zařízení je třeba

připojit ke stejné telefonní zásuvce jako toto multifunkční zařízení, aby nedocházelo ke

vzájemnému rušení.

Poznámka

Je také možné připojit zařízení k jiné telefonní zásuvce stejné telefonní linky (například v

jiné místnosti). Tato zařízení mohou způsobovat poruchy zasílání faxů a také vzájemné

rušení zařízení.

CSWW

Připojení dalších zařízení

15

Čeština