HP LaserJet 3030 All in One Printer - Používanie vyhradenej faxovej linky

background image

Používanie vyhradenej faxovej linky

Ak pripojíte zariadenie HP LaserJet all-in-one k telefónnej linke, ktorá sa používa iba na

faxové hovory, môžete pripojiť nasledujúce zariadenia:

Identifikátor volajúceho

Modem: Ak chcete faxovú linku použiť na odosielanie a prijímanie e-mailov alebo

prístup na Internet, k faxovej linke môžete pripojiť počítačový modem (externý alebo

interný), pri využívaní linky na tieto účely však nemôžete odosielať ani prijímať faxy.

Ďalší telefón: Ak chcete na faxovej linke uskutočňovať odchádzajúce hovory, k faxovej

linke môžete pripojiť ďalší telefón.

Nemali by ste pripájať nasledujúce zariadenia:

Záznamník alebo počítačovú hlasovú poštu: Ak používate počítačovú hlasovú poštu,

musíte k vašej vyhradenej hlasovej linke pripojiť modem (externý alebo interný). Potom

použite vyhradenú hlasovú linku na pripojenie na Internet a prijímanie hlasovej pošty.