HP LaserJet 3030 All in One Printer - Pripojenie ďalších zariadení

background image

Pripojenie ďalších zariadení

V závislosti od nastavenia vašej telefónnej linky môžete k telefónnej linke spolu so

zariadením HP LaserJet all-in-one pripojiť ďalšie zariadenia.
Vo všeobecnosti platí, že k jednej telefónnej linke by sa nemali pripájať viac ako tri

zariadenia. Ak je k jednej telefónnej linke pripojených príliš veľa zariadení, jedno alebo viac

zariadení nemusí detekovať prichádzajúci hovor. V takomto prípade odpojte jedno alebo

viac zariadení.

Poznámka

Zariadenie HP LaserJet all-in-one nemôže nahradiť počítačový modem. Nemôže slúžiť ako

údajový modem na odosielanie a prijímanie e-mailov, pripojenie na Internet alebo

komunikáciu s inými počítačmi.